Leseprobe
Untertitel hier eingeben

Auszug aus meinem Buch:

Wenn wir unser Kind rügen, und dazu gesellt sich keine Liebe, bereiten wir es überhaupt auf das Übel vor.

Wir töten in ihm das, was übrigens im Kind grundlegend ist.

Die Fähigkeit von Liebesdrang und von Lieben.

In der heutigen Gesellschaft sind es zu wenige, die diejenige These verstehen können, nach der je mehr positive Katalysatoren von uns benutzt werden, desto weniger Rolle kann ein negativer Gedankengang bekommen.

Bücher versprechen uns Erfolg, zeigen leichte Wege zur Seligkeit.

Aber dem ist nicht so, denn sie handeln nicht davon.

Glücklich oder erfolgreich zu sein, ist im Allgemeinen nicht eindeutig.

Es wird nie zwei gleiche Gefühle, zwei gleiche Gedanken per Menschen geben.

Für wen was Erfolg ist, für wen, was Seligkeit ist.

Sei es Ruhm, Familienstatus. In alles auf allem können wir es nicht tun.

Wie viel wir sind, mit so vielen Träumen oder eben mit so verschiedenen Zielen, werden wir geboren und leben.

Was ich hier sage, ist sicher, wenn wir erfahren zu nutzen, verstehen wir die These, und es wird dann klar, dass der Erfolg nicht so wichtig ist.

Meiner Meinung nach ist die Seligkeit aber das, was von allen gesucht wird.

In meiner Lebensart bedeutet die Seligkeit, die ich denjenigen geben kann, die ich liebe.

Ob ich Liebe bekomme oder Neid.

Man kann Neider nur dann haben, wenn man etwas gut macht.

Wir können Dinge ohne Liebe gut machen, wie auch schlecht.

Wir können gut verdienen, es ist nichts anderes, als der Erfolg, was meiner Meinung nach von vielen Menschen missverstanden wird, und sie suchen ihn, solange sie leben.

Dieser Weg ist fahrbar, aber an diesem Weg ist wahrscheinlich nur das Endziel, das erwähnenswert ist, oder eben würdig ist.

Aber die wahre Seligkeit selbst ist der Weg.

Auf diesem Wege passieren Wunder, wo der Katalysator als Liebe ständig fühlbar ist.

Részlet a könyvemből.

"Mikor gyermekünket megdorgáljuk, és nem társul hozzá szeretet, tulajdonképpen a rosszat készítjük elő. Megöljük benne azt, ami egyébként alapból benne van a gyermekben. A szeretetvágy és a szeretés képessége.

A mai társadalomban kevesen vagyunk képesek megérteni azt a tézist, miszerint minél több pozitív katalizátort használunk, annál kevesebb szerepet tud kapni egy negatív gondolatmenet.

Könyvek ígérnek sikert, mutatnak könnyű utat a boldogsághoz. Ez nem arról szól.

Boldognak, vagy sikeresnek lenni, általában nem jelent egyet. Soha nem lesz két egyforma érzés, két egyforma gondolat emberenként.

Kinek mi a siker, kinek mi a boldogság. Legyen az hírnév, legyen az családi állapot. Egyben, mindent mindenre ráhúzni, egyikre sem lehet.

Hisz ahányan vagyunk, annyi féle álommal, vagy éppen céllal élünk, születünk.

Azt, amit én itt elmondok, az biztos, ha megtanuljuk használni, ha megértjük ezt a tézist, akkor rá fogunk jönni,

Mikor gyermekünket megdorgáljuk, és nem társul hozzá szeretet, tulajdonképpen a rosszat készítjük elő. Megöljük benne azt, ami egyébként alapból benne van a gyermekben. A szeretetvágy és a szeretés képessége.

A mai társadalomban kevesen vagyunk képesek megérteni azt a tézist, miszerint minél több pozitív katalizátort használunk, annál kevesebb szerepet tud kapni egy negatív gondolatmenet.

Könyvek ígérnek sikert, mutatnak könnyű utat a boldogsághoz. Ez nem arról szól.

Boldognak, vagy sikeresnek lenni, általában nem jelent egyet. Soha nem lesz két egyforma érzés, két egyforma gondolat emberenként.

Kinek mi a siker, kinek mi a boldogság. Legyen az hírnév, legyen az családi állapot. Egyben, mindent mindenre ráhúzni, egyikre sem lehet.

Hisz ahányan vagyunk, annyi féle álommal, vagy éppen céllal élünk, születünk.

Azt, amit én itt elmondok, az biztos, ha megtanuljuk használni, ha megértjük ezt a tézist, akkor rá fogunk jönni, hogy a siker nem is annyira fontos. Viszont a boldogság, szerintem talán az, amit mindenki keres.

Az én olvasatomban a boldogság annyit jelent, hogy adhatok azoknak, akiket szeretek. Hogy szeretetet kapok, vagy épp irigyeket.

Az embernek irigye csak akkor lehet, ha valamit jól csinál. Jól tudunk tenni dolgokat, szeretet nélkül, gyarlón is.

Kereshetünk eleget, ez valahol nem más, mint a siker, amit nagyon sok ember félreért szerintem, és amíg csak él, keres.

Ez az út járható, de ezen az úton valószínűleg csak a végcél az, ami említésre méltó, vagy éppen érdemes.

De az igazi boldogság, az maga az út.

Az úton történő kisebb csodák, ahol folyamatosan érezhető a katalizátor, mint szeretet."

Take a look at my book.

"When we rebuke our child and have no love for her, we actually make the wrong.

We kill what is otherwise fundamentally in the child, the love of love and the ability to love.In today's society, few are able to understand the thesis that using as many positive catalysts as possible, the smaller the role of a negative thinking.

Books promise success, show a light path to happiness. That's not about it.Being happy or successful does not usually mean one. There will never be two identical feelings, two equals thoughts per man.

Who is the success for whom the happiness is. Be fame, be married. At the same time, everything can be dragged on, none of it can be. Believe how many of us are living with so many dreams or just for being, we are born.

What I'm saying here is for sure if we learn to use it if we understand this thesis, then we will come to it. When we rejuvenate our child and have no love for him, we actually make the bad thing. We will kill what is otherwise fundamentally in the child. The desire for love and the ability to love.In today's society, few are able to understand the thesis that using as many positive catalysts as possible, the smaller the role of a negative thinking.

Books promise success, show a light path to happiness. That's not about it. Being happy or successful does not usually mean one. There will never be two identical feelings, two equals thoughts per man.Who is the success for whom the happiness is. Be fame, be married. At the same time, everything can be dragged on, none of it can be.

Believe how many of us are living with so many dreams or just for being, we are born.

What I'm saying here is for sure if we learn to use it if we understand this thesis, then we will come to realize that success is not so important. But happiness, I think maybe that's what everyone is looking for.Happiness in my reading means giving it to those I love. To get love or just envy.

To envy man can only be doing something good. We can do things well, without love, even when we are dead.You can find out, this is somewhere else than the success that many people misunderstand, and as long as you live, you are looking for.

This is the way to go, but this is probably the only end to what is worth mentioning or worth it.But true happiness is yours.

Small miracles on the road, where the catalyst is always felt, like love.